Najam apartmana - Petrčane i Vir

Posebna pogodnost naše agencije je BESPLATNI SMJEŠTAJ u vrijeme traženja nekretnine. Klijentima koji posluju i kupuju nekretninu preko naše agencije osiguran je smještaj ukoliko borave više dana. Imamo osigurani smještaj za klijente u apartmanima u Petrčanima i na otoku Viru.

Za smještaj nas možete kontaktirati na broj 099 520 4902 (Branko).